Loading...

Sada nástrojů, která se skládá z množství online a offline her, příběhů, videí a dalších interaktivních materiálů, které se zaměřují na různé cílové skupiny. Budou snadno šiřitelné a pomohou učitelům (i dalším zájemcům-rodičům) v jejich výuce kritického myšlení.

KUFŘÍK (NÁSTROJŮ) KRITICKÉHO MYŠLENÍ

Cílem CTS je podpora vzdělávání žáků a studentů, zlepšování úrovně mediální gramotnosti odborné i laické veřejnosti, podpora rozvíjení kritického myšlení, atp. A to zajímavou formou, pomocí konstruktivního dialogu mezi různými skupinami obyvatel. Nechceme přinášet hotové názory a návody na správné řešení, ale chceme vyvolat kvalitní debatu a přimět účastníky (včetně novinářů) kriticky přemýšlet.

Chceme se odlišit i výběrem témat (nebo jiným přístupem k nim), dát hlas minoritním (kontroverzním) názorům – pokud zajímavě rozšiřují pohled na danou problematiku (a nejsou v rozporu s právním řádem). Jde o dlouhodobý otevřený projekt, který budeme rozšiřovat o další partnery a jejich nástroje.

KRITICKÉ MYŠLENÍ (znalost kontextu) vytváří zejména tyto kompetence:

ekonomický styl myšlení a finanční gramotnost (ekonomie, finance, matematika)

znalost historických a politických souvislostí (historie a politologie)

digitální kompetence – práce s informací v době internetu (žurnalistika a nová média)

mediální gramotnost a znalost mediálního prostředí (současnost i historie jednotlivých médií a jejich financování)

čtenářská gramotnost

PDF soubory ke stažení: