Loading...

„Hru Martix sme hrali s celou rodinou vo veci pripravovaného veľkého neštandardného developerského projektu. Veľmi nám táto hra pomohla pri ujasnení si potrebných krokov , časovom a finančnom harmonograme ako i zodpovedností a úloh jednotlivých členov tímu . Vedúci hry Jan a Helen svojim profesionálnym prístupom otvorili a pomohli vyriešiť aj nečakané situácie.
Sami sme boli prekvapení aké vnútorné bloky a presvedčenia nám hra odhalila a vyriešila !
Veľmi pekne ďakujeme“

Hubert Klčo
majitel